28 października

1939 – Zgromadzenie Narodowe Białorusi Zachodniej złożyło wniosek do Rady Najwyższej ZSRR z prośbą o przyłączenie części okupowanych przez Sowietów wschodnich ziem przedwojennej Polski do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Lwów i Ukraina Zachodnia zostały z kolei przyłączone do Ukraińskiej SRR.

1940 – Włosi zaatakowali Grecję, co dało początek długiej kampanii bałkańskiej. Na pamiątkę odrzucenia włoskiego ultimatum Grecy ustanowili w tym dniu święto narodowe, popularnie nazywane Dniem NIE.

1941 – w trakcie likwidacji tzw. małego getta w Kownie Niemcy rozstrzelali ponad 9 tys. Żydów w forcie twierdzy Kowno.

1943 – Amerykanie przeprowadzili operację „Filadelfia”, jeden z najciekawszych eksperymentów z polem magnetycznym w historii wojskowości. Badania miały doprowadzić do stworzenia nowego systemu kamuflażu. Ostatecznie zakończyły się fiaskiem, choć według wielu relacji załoga niszczyciela USS „Eldridge”, na której eksperymentowano, miała być świadkiem nadzwyczajnych zjawisk towarzyszących testom.

1944 – dzień ten uznaje się za datę ostatecznego upadku słowackiego powstania. Zbrojny zryw rozpoczął się 29 sierpnia 1944 roku. Po blisko dwumiesięcznych walkach powstanie zostało stłumione przez Niemców.