27 lipca

1940 – Adolf Hitler zaakceptował plan inwazji na Wyspy Brytyjskie.

1941 – ukraińscy nacjonaliści zakończyli masowe obławy i eksterminację ludności żydowskiej we Lwowie. W ciągu trzech dni (tzw. Dni Petlury) zamordowano nawet do 2 tys. ludzi.

1942 – zakończyła się I bitwa pod El Alamein, w której Brytyjczycy zatrzymali natarcie wojsk włosko-niemieckich.

1943 – Stanisław Mikołajczyk wygłosił expose przed Radą Narodową.

1943 – premier nowego rządu włoskiego Pietro Badoglio wysłał do Adolfa Hitlera depeszę, w której zapewnił go o dalszym wsparciu Włoch dla Niemiec.

1944 – przedstawiciele komunistycznego Polskiego Komitety Wyzwolenia Narodowego podpisali w Moskwie porozumienie z Sowietami, przywracając stosunki polsko-radzieckie. PKWN ustalił także, iż podstawą wschodniej granicy Rzeczypospolitej będzie linia Curzona. Działacze PKWN zostali przetransportowani do Lublina.

1944 – gen. Leopold Okulicki objął kierownictwo organizacji „NIE”, której głównym założeniem była kontynuacja walki przeciwko Sowietom aż do odzyskania pełnej niepodległości przez Polskę.

1944 – 27. Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej została zmuszona do złożenia broni przed wojskami radzieckimi. Polaków wzięto do niewoli.

1945 – alianci przekazali Japończykom ultimatum, w którym wzywali ich do kapitulacji – ultimatum zostało odrzucone.