26 stycznia

1934 – w Berlinie podpisana została polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy. Ze strony II RP dokument sygnował minister spraw zagranicznych Józef Beck.

1940 – na mocy rozporządzenia Hansa Franka w Generalnym Gubernatorstwie zakazano Żydom podróży koleją.

1941 – alianckie wojska zajęli libijską Dernę.

1943 – Niemcy rozpoczęli deportację holenderskich Żydów z Apeldoorn.

1944 – gen. George Patton objął dowództwo nad fikcyjną Pierwszą Grupą Armii USA, która miała pozorować przygotowania do desantu w Calais, by odciągnąć uwagę Niemców od rzeczywistego celu operacji „Overlord”, jakim była Normandia.

1944 – alianci wstrzymali natarcie pod Anzio i przeszli do wzmacniania uchwyconego przyczółka.

1944 – Sowieci opublikowali raport z prac komisji Nikołaj Burdenki powołanej do wyjaśnienia zbrodni katyńskiej. Winą za eksterminację polskich oficerów obarczyli Niemców.

1945 – Armia Czerwona wyzwoliła Bydgoszcz.