25 lipca

1939 – w czasie spotkania w Lasach Kabackich polscy kryptolodzy zademonstrowali Brytyjczykom i Francuzom swoje osiągnięcia w zakresie łamania szyfru niemieckiej Enigmy.

1941 – Rząd RP na Emigracji zaakceptował treść układu polsko-sowieckiego. Na spotkanie gabinetu nie przybyli trzej ministrowie, którzy poinformowali premiera o rezygnacji ze swoich stanowisk.

1943 – Wielka Rada Faszystowska postanowiła usunąć Benito Mussoliniego z pełnionego urzędu. Król Wiktor Emmanuel III nakazał aresztowanie dyktatora.

1944 – alianci rozpoczęli ofensywę w rejonie Caen i Falaise.

1944 – alianckie lotnictwo dokonało zmasowanych nalotów na Hamburg – kilka fal samolotów zrzuciło ponad 9000 ton bomb. Ataki ponawiano w kolejnych dniach, co doprowadziło do śmierci nawet 37 tys. mieszkańców miasta.