25 czerwca

1940 – Niemcy rozpoczęli okupację Francji, formalnie powstało także państwo Vichy. Wicepremierem rządu francuskiej republiki został Pierre Laval.

1941 – wycofujący się ze Lwowa Sowieci rozpoczęli eksterminację osób przetrzymywanych w więzieniach NKWD. Według szacunków śmierć poniosło nawet do 7 tys. ludzi.

1941 – wykorzystując najazd III Rzeszy na ZSRR, Finlandia wypowiedziała wojnę Związkowi Radzieckiemu, co zapoczątkowało tzw. wojnę kontynuacyjną.

1942 – w Waszyngtonie zakończyła się brytyjsko-amerykańska konferencja, podczas której dyskutowano plany operacji desantowych w Europie i Afryce Północnej.

1942 – alianckie bombowce przeprowadziły nalot na Bremę.

1945 – w odpowiedzi na ustalenia konferencji moskiewskiej i gotowość aliantów zachodnich do uznania Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej Rząd RP na Emigracji ogłosił notę protestacyjną.