24 marca

Tego dnia obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas okupacji niemieckiej. Dzień ten upamiętnia męczeństwo rodziny Ulmów.

1933 – niemiecki Reichstag przyjął Ustawę o specjalnych pełnomocnictwach, na mocy której Adolf Hitler zyskał władzę niemal dyktatorską.

1941 – w dniach 24 marca – 12 maja 1941 roku wizytę w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych odbył premier Rządu RP na Emigracji Władysław Sikorski.

1941 – wojska niemieckie i włoskie opanowały El Agheila w Afryce Północnej.

1944 – w Markowej Niemcy rozstrzelali rodzinę Ulmów, którzy przez dwa lata ukrywali w swoim domostwie Żydów (także rozstrzelanych tego dnia).

1944 – w odwecie za zamach włoskich partyzantów na żołnierzy SS w nocy z 23 na 24 marca Niemcy rozstrzelali 335 włoskich zakładników.

1944 – na froncie włoskim spotkali się gen. Władysław Anders i gen. Oliver Leese’a. Dowódca 8. Armii wyznaczył 2. Korpusowi Polskiemu zadanie zdobycia Monte Cassino w zbliżającej się ofensywie.

1945 – alianci przeprowadzili operację powietrznodesantową „Varsity”, której głównym założeniem była pomoc wojskom lądowym w sforsowaniu Renu.