24 czerwca

1940 – Francja i Włochy podpisały w Rzymie zawieszenie broni.

1941 – Słowacja przystąpiła do Paktu Trzech.

1941 – Sowieci rozpoczęli ewakuację więzienia NKWD w Wilejce, co zapoczątkowało tzw. marsz śmierci Wilejka-Borysów. W jego trakcie zamordowano kilkuset polskich więźniów.

1941 – 308. Dywizjon Myśliwski „Krakowski” przeprowadził pierwszy lot bojowy nad Francję – data ta stała się świętem jednostki.

1942 – Niemcy przeprowadzili pacyfikację czeskiej wsi Leżaky, co stanowiło odwet za zamach na Reinharda Heyricha przeprowadzony przez czeskich cichociemnych.

1943 – w nocy z 23 na 24 czerwca 1943 roku Niemcy rozpoczęli operację masowych wysiedleń ludności Zamojszczyzny, opatrzoną kryptonimem „Werwolf”. Łącznie wysiedlono kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a wielu miejscowości zostało specyfikowanych.

1944 – w trakcie bitwy w Lasach Janowskich część sił Armii Ludowej i radzieckich partyzantów wyszła z okrążenia. Samobójstwo popełnił dowódca połączonych sił Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich mjr Edward Markiewicz ps. „Kalina”.

1945 – w Moskwie zorganizowano defiladę z okazji zwycięstwa w II wojnie światowej. Objazd wojsk przeprowadził marsz. Gieorgij Żukow.