23 marca

1939 – wojska węgierskie zaatakowały Słowację, dążąc do rewizji niekorzystnego dla Węgier traktatu z Trianon. 4 kwietnia 1939 roku zawarto traktat pokojowy, na mocy którego Słowacja przekazywała Węgrom część terytorium.

1941 – alianci przeprowadzili nalot na Berlin. W wyprawie wzięli udział lotnicy polskiego 300. Dywizjonu Bombowego Ziemi Mazowieckiej.

1943 – w Warszawie, w mieszkaniu przy al. Niepodległości 159, Niemcy aresztowali żołnierza Polskiego Podziemia Jana Bytnara ps. „Rudy”. Został on przewieziony na Szucha, gdzie poddano go przesłuchaniom i torturom.

1944 – wojska nowozelandzkie wycofały się spod Wzgórza Kata i punktu 202 na Linii Gustawa, co zakończyło tzw. III bitwę o Monte Cassino.

1944 – odział Armii Ludowej dokonał udanego przejęcia niemieckiego magazynu w Markach – przeciwnikowi odebrano 200 karabinów, 10 pistoletów maszynowych oraz sporą ilość amunicji.

1944 – włoska partyzantka przeprowadziła udany atak na niemieckich żołnierzy stacjonujących w Rzymie. W wyniku uderzenia śmierć poniosło kilkudziesięciu Niemców.