23 lutego

1942 – działalność rozpoczął włoski obóz koncentracyjny zlokalizowany w Gonars. W obozie więziono głównie mieszkańców Bałkanów, które w toku wojny zostały podbite przez Włochy i Niemcy.

1944 – w Warszawie Gestapo aresztowało Teresę Bogusławską, kilkunastoletnią poetkę i członka Polskiego Podziemia. Przetrzymywana na Pawiaku była wielokrotnie przesłuchiwana i torturowana przez Niemców.

1944 – Amerykanie zajęli Wyspy Marshalla. Na niektórych wysepkach pozostawili japońskie punkty oporu, by nie wdawać się w uciążliwe i kosztowne walki w trudnym terenie.

1944 – w Północnym Kaukazie Sowieci przystąpili do realizacji planu wysiedlenia dziesiątek tysięcy Czeczenów i Inguszów, których deportowano głównie do obozów pracy.

1945 – działalność rozpoczęła powołana podczas konferencji jałtańskiej Komisja Trzech złożona z przedstawicieli USA, ZSRR i Wielkiej Brytanii. Jej zadaniem było m.in. wyłonienie polskiego Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej.

1945 – skapitulował broniący Poznania garnizon niemiecki. Dzień uznawany jest za datę wyzwolenia miasta przez Armię Czerwoną.

1945 – amerykańscy marines zdobyli wzgórze Suribachi na Iwo-Jimie, główny punkt obrony Japończyków na wyspie. Na szczycie zatknięto flagę USA – moment ten uwieczniono na fotografii Joe Rosenthala.

1945 – na froncie włoskim amerykańska 10. Dywizja Górska zdobywa Monte Belvedere i Monte delta Torraccia.