23 listopada

1939 – weszło w życie rozporządzenie Hansa Franka wprowadzające nakaz noszenia opasek z Gwiazdą Dawida przez Żydów zamieszkujących w Generalnym Gubernatorstwie.

1939 – brytyjski krążownik HMS „Rawalpindi” został zatopiony w wyniku ataku niemieckich pancerników „Scharnhorst” i „Gneisenau” prowadzących działania korsarskie na Oceanie Atlantyckim. W toku walk uszkodzony został „Scharnhorst”. Zginęło 279 członków załogi „Rawalpindi”. Nielicznych rozbitków udało się uratować brytyjskiej marynarce wojennej.

1940 – pod niemiecką presją Rumunia przystąpiła do Paktu Trzech, wchodząc w skład koalicji Państw Osi.

1940 – Rząd Belgii na Uchodźstwie wypowiedział wojnę Włochom.

1942 – w wyniku udanego natarcia opatrzonego kryptonimem „Uran” sowiecka Armia Czerwona zamknęła w okrążeniu jednostki niemieckie znajdujące się w rejonie Stalingradu. W kotle znalazła się główna część niemieckiej 6. Armii gen. Paulusa.

1943 – Władysław Gomułka został mianowany I Sekretarzem Polskiej Partii Robotniczej. Gomułka był autorem głównego manifestu programowego partii zatytułowanego „O co walczymy?”.

1943 – alianci przeprowadzili zmasowany nalot na Berlin, w wyniku którego zniszczone zostało centrum miasta.

1944 – zwycięstwem Amerykanów zakończyły się bitwy o Tarawę i Makin.

1944 – po dwóch dniach walk wojska alianckie wyzwoliły Strasbourg. W ataku na miasto wzięły udział jednostki 1. Armii Francuskiej. Po południu na miejscowej katedrze zawieszono francuską flagę. Wyzwolenie miasta było ważnym elementem budowania nowej francuskiej tożsamości w opozycji do czterech lat kolaboracji z Niemcami.