23 grudnia

1939 – Niemcy aresztowali wybitnego działacza socjalistycznego Mieczysława Niedziałkowskiego, który został rozstrzelany w Palmirach w czerwcu 1940 roku.

1941 – Japończycy zdobyli atol Wake. Do niewoli powędrowało 470 amerykańskich żołnierzy.

1941 – w związku z wycofaniem się amerykańskich oddziałów Manila została ogłoszona wolnym miastem.

1942 – wojska radzieckie powstrzymały niemieckie kontrnatarcie na Stalingrad, które miało umożliwić odblokowanie 6. Armii Polowej.

1943 – dzień uznawany za kończący radziecką ofensywę na kierunku Dniepru zapoczątkowaną w sierpniu 1943 roku.

1944 – w czasie niemieckiej kontrofensywy w Ardenach w Henri-Chapelle Amerykanie rozstrzelali członków grupy komandosów Otto Skorzenego.