22 września

1939 – wojska Frontu Północnego broniły się pod Zamościem. Do walk doszło pod wsią Falków. Skapitulowała załoga Lwowa, upadło także Grodno. Tymczasem pozostałości po KOP skierowały się ku Warszawie, by wspomóc obronę stolicy. Pod Łomiankami zostało zniszczone zgrupowanie z Armii „Poznań” i „Pomorze” .

1940 – do Auschwitz został przywieziony transport więźniów z rtm. Witoldem Pileckim.

1941 – Adolf Hitler podjął decyzję o całkowitym zniszczeniu Leningradu.

1943 – żołnierze sowieccy przekroczyli Dniepr.

1943 – brytyjskie łodzie miniaturowe uszkodziły niemiecki pancernik „Tirpitz”.

1944 – artyleria radziecka rozpoczęła ostrzeliwanie pozycji niemieckich w Warszawie. Trwały walki na Czerniakowie, niektórzy powstańcy próbowali ewakuować się na drugi brzeg Wisły. Niemcy ostrzeliwali Mokotów, Żoliborz i Śródmieście. Toczono walki na ul. Grzybowskiej i Towarowej.

1944 – wobec kryzysu wokół Powstania Warszawskiego Rząd RP na Emigracji zawnioskował o odwołanie gen. Sosnkowskiego z funkcji Naczelnego Wodza.

1944 – niemieckie wojska wycofały się z Tallina.

1946 – komuniści powołali w Polsce cenzorski Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.