22 stycznia

1940 – w nocy z 21 na 22 stycznia 1940 roku w okupowanym przez Sowietów Czortkowie miejscowa ludność rozpoczęła powstanie (powstanie czortkowskie) – większość spiskowców została aresztowana.

1941 – w wyniku udanej ofensywy brytyjskiej poddała się włoska załoga twierdzy Tobruk, a do niewoli dostało się ok. 30 tys. żołnierzy.

1941 – sowieckie NKWD aresztowało jednego z przywódców Polskiego Podziemia gen. Leopolda Okulickiego.

1942 – wojska japońskie wylądowały na Nowej Brytanii i Nowej Irlandii.

1943 – dowódca Armii Krajowej gen. Stefan Rowecki ps. „Grot” wydał rozkaz o połączeniu Wachlarza i Związku Kedywu. W ich miejscu utworzono Kierownictwo Dywersji, popularnie nazywane Kedywem.

1944 – pod Anzio i Nettuno we Włoszech rozpoczęła się operacja desantowa opatrzona kryptonimem „Shingle”. Blisko 50 tys. żołnierzy alianckich wylądowało na plażach i rozpoczęło tworzenia przyczółka.

1946 – komunistyczne władze powołały Najwyższy Trybunał Narodowy, który miał sądzić zbrodniarzy wojennych. Tego samego dnia wydano dekret, na podstawie którego miano osądzić „winnych klęski wrześniowej”.