22 maja

1939 – Niemcy i Włochy podpisały tzw. „pakt stalowy”, w wyniku którego nawiązały ściślejszą współpracę wojskowo-polityczną i zawarły sojusz przeciwko państwom zachodnim.

1941 – w wyniku walk powietrzno-morskich w rejonie Krety Niemcy zatapiają brytyjskie krążowniki „Gloucester” i „Fiji”. Uszkodzony zostaje pancernik Royal Navy „Warspite”.

1943 – żołnierze Polskiego Podziemia zlikwidowali na warszawskim Placu Trzech Krzyży SS-Rottenführera Ewalda Lange odpowiedzialnego za brutalne przesłuchania i tortury Jana Bytnara ps. „Rudy”.

1943 – Niemcy zlikwidowali getto w Przemyślanach w rejonie Lwowa. Rozstrzelali wówczas blisko 2 tys. Żydów.

1943 – premier Rządu RP na Emigracji Władysław Sikorski po raz ostatni przemawiał na forum Rady Ministrów. Zginął w kilka tygodni później w katastrofie lotniczej.

1944 – Józef Stalin przyjął delegację komunistów z Krajowej Rady Narodowej, zgadzając się na ich dalsze działania w okupowanej Polsce.