21 sierpnia

1939 – we Francji, obok polskiego przedstawicielstwa, powstała misja wojskowa. Szefem misji został francuski gen. Louis Faury.

1943 – podczas jednej z akcji bojowych Polskiego Podziemia pod Sieczychami zmarł Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka”.

1944 – Niemcy przeprowadzili silny ostrzał artyleryjskich pozycji powstańczych na Starym Mieście w Warszawie. Polacy odbili fragment zabudowań Banku Polskiego. Do zgrupowań na Starym Mieście i Żoliborzu bezskutecznie próbowały przebić się posiłki idące z Kampinosu. Niemcy zajęli Muranów, walki toczyły się także o budynek Arsenału.

1944 – Polacy z 1. Dywizji Pancernej zakończyli bitwę pod Falaise i zostali zluzowani przez żołnierzy kanadyjskich. W trakcie walk stracili 325 zabitych i 1002 rannych.

1944 – rozpoczęła się dwumiesięczna konferencja w Dumbarton Oaks (Waszyngton), w czasie której przedstawiciele USA, Wielkiej Brytanii, ZSRR i Chin dyskutowali kształt i zadania Organizacji Narodów Zjednoczonych.