21 lipca

1940 – podległy Sowietom rząd litewski z Justasem Paleckisem na czele ogłosił powstanie Litewskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej.

1943 – dowództwo Polskich Sił Zbrojnych powołało do życia 2. Korpus Polski, którego dowódcą został gen. Władysław Anders.

1943 – oddziały Polskiego Podziemia kierowanego przez Antoniego Hedę i Jana Piwnika połączyły się.

1944 – prawdopodobnie tego dnia dowództwo Armii Krajowej podjęło decyzję o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego.

1944 – batalion Armii Krajowej Obwodu Tomaszów Lubelski wyzwolił z rak niemieckich Bełżec.

1944 – doszło do jednej z najsłynniejszych ucieczek z Auschwitz – obóz opuścili Jerzy Bielecki i Cyla Cybulska.

1944 – w Moskwie powstał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który kolejnego dnia wystosował manifest do ludności polskiej (stąd też 22 lipca 1944 roku jest uznawany za datę powołania PKWN).

1944 – po dwutygodniowym przygotowaniu artyleryjskim wojska amerykańskie rozpoczęły lądowanie na zajętej przez Japończyków wyspie Guam.