20 stycznia

1942 – w podberlińskim Wannsee odbyła się konferencja nazistowskich dygnitarzy, podczas której opracowano plan masowej eksterminacji ludności żydowskiej, nazwany „ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej”.

1943 – Niemcy rozpoczęli czwartą zmasowaną ofensywę przeciwko jugosłowiańskiej partyzantce. Operacja trwała do kwietnia 1943 roku i nie przyniosła większych efektów.

1944 – delegacja brytyjska, z ministrem spraw zagranicznych Anthonym Edenem na czele, spotkała się z przedstawicielami Rządu RP na Emigracji, wzywając ich do zaakceptowania warunków stawianych przed ZSRR, w tym wyznaczenia polskiej granicy wschodniej w oparciu o linię Curzona.

1945 – Rząd RP na Emigracji upoważnił polskie władze podziemne do podjęcia rozmów ze stroną radziecką w przypadku inicjatywy Sowietów.

1945 – w Zakopanem został powieszony Wacław Krzeptowski, jeden z przywódców Goralenvolku, oskarżony o zdradę i kolaborację z Niemcami. Wyrok wykonał specjalny oddział Armii Krajowej.

1945 – w obliczu sowieckiej ofensywy skapitulowały Węgry.