20 maja

1940 – do niemieckiego obozu w Auschwitz przybył pierwszy transport 30 więźniów kryminalnych z obozu Sachsenhausen. Mieli oni sprawować nadzór nad innymi więźniami.

1940 – na froncie francuskim Niemcy zamknęli północne skrzydło aliantów w tzw. worku flandryjskim.

1941 – Niemcy rozpoczęli jedną z największych operacji powietrznodesantowych w historii II wojny światowej. Operacją lądowania na Krecie, której nadano kryptonim „Merkury”, dowodził gen. Kurt Student.

1942 – na Wileńszczyźnie Niemcy przeprowadzili eksterminację Polaków mieszkających w Święcianach i okolicach. W odwecie za akcje radzieckiej partyzantki wymierzone w niemieckich żołnierzy zamordowano ok. 600 cywili.

1942 – wobec postępów wojsk japońskich alianci wycofali się z Birmy.

1943 – Grupy Szturmowe Kierownictwa Dywersji przeprowadziły w Celestynowie udaną akcję odbicia polskich więźniów przewożonych przez Niemców do Auschwitz. Operacją kierował Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka”.