20 lipca

1941 – Heinrich Himmler nakazał dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim, Odilo Globocnikowi, opracowanie planu wysiedlenia ludności polskiej z Zamojszczyzny i Lubelszczyzny. Dodatkowo podjęto decyzję o rozbudowaniu obozu na ul. Lipowej w Lublinie oraz stworzeniu kompleksu obozowego na Majdanku.

1941 – Sowieci rozstrzelali w Humaniu ponad 700 więźniów, głównie Polaków, których przetransportowano z likwidowanego więzienia w Czortkowie.

1943 – Niemcy rozstrzelali ok. 400 Żydów z zakładów pracy przymusowej. Egzekucję przeprowadzono na cmentarzu żydowskim w Częstochowie.

1944 – w kwaterze Adolfa Hitlera w Wilczym Szańcu doszło do nieudanego zamachu na życie dyktatora. Zamach przeprowadził płk Claus von Stauffenberg przewodzący grupie spiskowców.

1944 – w Warszawie doszło do spotkania gen. Leopolda Okulickiego z szefem sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej, gen. Tadeuszem Pełczyńskim, podczas którego Okulicki namawiał Pełczyńskiego do wsparcia idei powstania w stolicy.

1944 – Heinrich Himmler został dowódcą oddziałów zapasowych niemieckiej armii.