2 stycznia

1940 – nie powiodła się próba przeforsowania na forum Rządu RP na Emigracji wniosku o postawienie przed trybunałem „winnych klęski wrześniowej” – taka procedura nie znajdowała bowiem umocowania w konstytucji. Autorem wniosku był minister pracy i opieki społecznej Jan Stańczyk.

1942 – weszło w życie rozporządzenie Reinharda Heydricha dotyczące podziału niemieckich obozów na trzy kategorie. W praktyce podział ten nie był wykorzystywany.

1942 – japońskie wojska wkroczyły do opuszczonej przez Filipińczyków i Amerykanów Manili.

1943 – w miejscowości Boiska Niemcy zamordowali rodziny Krawczyków i Boryczków, które w czasie wojny ukrywały Żydów.

1945 – jeden z największych alianckich nalotów na Norymbergę – ponad 500 bombowców doprowadziło do zniszczenia niemal całego centrum miasta.