2 sierpnia

1940 – w Wielkiej Brytanii został sformowany polski 303. Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza Kościuszki.

1940 – w Rogoźnicy pod Wrocławiem Niemcy założyli obóz koncentracyjny Gross-Rosen, początkowo funkcjonujący jako filia obozu w Sachsenhausen.

1943 – w związku z wybuchem powstania więźniów niemiecki obóz koncentracyjny w Treblince został zlikwidowany.

1944 – w trakcie walk w czasie Powstania Warszawskiego Polakom udało się opanować niemal całe Śródmieście i Stare Miasto, w tym Prudential.

1944 – żołnierze Armii Ludowej z Batalionu Szturmowego im. „Czwartaków”, rozkazem mjr Bolesława Kowalskiego ps. „Ryszard” mieli włączyć się w Powstanie Warszawskie, podporządkowując dowództwu Armii Krajowej.

1944 – w walkach w czasie Powstania Warszawskiego zginęła poetka Krystyna Krahelska, której twarz posłużyła za wzór dla pomnika warszawskiej syrenki.

1944 – prawdopodobnie tego dnia w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen został zamordowany przetrzymywany tam przez Niemców były komendant Armii Krajowej gen. Stefan Rowecki ps. „Grot”.

1944 – premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill wygłosił w Izbie Gmin przemówienie, z którego wynikało, iż Brytyjczycy aktywnie wesprą Polaków walczących w Powstaniu Warszawskim.

1944 – Niemcy zlikwidowali obóz cygański istniejący w Auschwitz.

1945 – w Poczdamie zakończyła się trzecia konferencja Wielkiej Trójki, której postanowienia ukształtowały powojenny ład oraz granice Polski.

1945 – Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej ogłosił w Polsce amnestię w stosunku do działaczy podziemia.