2 października

1938 – jednostki polskie wkroczyły na czeskie Zaolzie, przyłączając je do Polski.

1939 – pod Kockiem, z udziałem Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, rozpoczęła się ostatnia bitwa Wojny Obronnej. Tego samego dnia, po miesiącu bohaterskiej obrony, skapitulowały oddziały polskie na Helu.

1940 – gubernator dystryktu warszawskiego Ludwig Fischer wydał zarządzenie, na mocy którego utworzono getto warszawskie.

1941 – dzień uznawany za początek bitwy o Moskwę – rozpoczęło się niemieckie natarcie w kierunku stolicy ZSRR.

1943 – Hans Frank wydał rozporządzenie o „zwalczaniu zamachów na niemieckie dzieło odbudowy w Generalnym Gubernatorstwie” sankcjonujący karę śmierci za najbardziej błahe przewinienia przeciwko niemieckiej okupacji.

1943 – zwycięstwem Armii Czerwonej i nawet kilkusetkilometrowym przesunięciem linii frontu zakończyła się rozpoczęta w sierpniu 1943 roku operacja smoleńska.

1944 – 63 dzień Powstania Warszawskiego, uznawany powszechnie za datę jego zakończenia.