2 lutego

1943 – zakończyła się bitwa pod Stalingradem, ustał opór ostatnich jednostek niemieckich zamkniętych w kotle.

1944 – w odwecie za zlikwidowanie Franza Kutschery (1 lutego 1944 roku) przez Polskie Podziemie Niemcy rozstrzelali kilkuset polskich więźniów przetrzymywanych w Warszawie.

1944 – po dwudniowych walkach Amerykanie zdobywają Kwajalein. W sumie zginęło 7870 obrońców, a 265 trafiło do niewoli. Straty amerykańskie sięgnęły 372 zabitych.

1944 – ambasador USA w Moskwie William Harriman spotkał się z Józefem Stalinem, potwierdzając poparcie dla ustaleń konferencji teherańskiej.

1944 – niemiecki okupant przeprowadził szereg akcji pacyfikacyjnych wymierzonych w polską ludność w rejonie Lasów Janowskich. Zamordowano nawet do 1000 Polaków.

1945 – rozpoczęły się walki o przełamanie Wału Pomorskiego (walki o Jastrowie i Podgaje). W dziesięciodniowej bitwie udział wzięli przede wszystkim żołnierze polskich 1. i 4. Dywizji Piechoty.

1945 – wojska alianckie na froncie zachodnim rozpoczęły ofensywę na linii Renu.