19 maja

1939 – przedstawiciele Polski i Francji, gen. Tadeusz Kasprzycki (Minister Spraw Wojskowych Polski) oraz gen. Maurice Gamelin (Szef Sztabu Generalnego Francuskiej Obrony Narodowej), podpisali w Paryżu umowę wojskową stanowiącą podstawę sojuszu z okresu II wojny światowej.

1940 – na froncie francuskim niemieckie wojska dotarły do Kanału La Manche. Tego samego dnia nastąpiła zmiana francuskiego naczelnego wodza – stanowisko objął gen. Maxime Weygand.

1941 – z portu w Gdyni wypłynęły niemieckie okręty pancernik „Bismarck” i krążownik „Prinz Eugen”, a następnie skierowały się na Atlantyk, gdzie miały prowadzić działania korsarskie.

1944 – w związku z przełamaniem niemieckiej obrony w rejonie Monte Cassino Niemcy wycofali się z Linii Gustawa na Linię Hitlera.

1944 – przedstawiciele komunistycznej Krajowej Rady Narodowej z Edwardem Osóbką-Morawskim na czele przybyli do Moskwy, gdzie spotkali się m.in. z Józefem Stalinem.