19 lutego

1940 – minister spraw zagranicznych Rządu RP na Emigracji August Zaleski rozesłał do polskich placówek dyplomatycznych okólnik, w którym wskazano priorytety polskiej polityki zagranicznej.

1940 – dowództwo fińskiej armii tworzy 1. Korpus, który ma wypełnić luki powstałe po przełamaniu linii frontu przez wojska Armii Czerwonej.

1942 – w Riom we Francji rozpoczął się pokazowy proces przedwojennych przywódców kraju sądzonych za klęskę Francji w 1940 roku. Ostatecznie władze marionetkowej Republiki Vichy nie doprowadziły do skazania podsądnych.

1942 – w związku z agresją Japonii na USA amerykański prezydent Franklin Delano Roosevelt podpisał Zarządzenie 9066 umożliwiające internowania Amerykanów japońskiego pochodzenia.

1942 – japońskie lotnictwo (ok. 190 maszyn startujących z lotniskowców) przeprowadziło nalot na australijski Port Darwin. Zatopiony został m.in. amerykański niszczyciel USS „Peary”.

1943 – Jan Stanisław Jankowski przejął obowiązki Delegata Rządu na Kraj. Zmienił na tym stanowisku aresztowanego przez Gestapo tego samego dnia Jana Piekałkiewicza, który dokładnie cztery miesiące później został zamordowany przez Niemców.

1943 – na froncie wschodnim feldmarszałek Erich von Mansitein rozpoczyna uderzenie siłami niemieckich 1. i 4. Armii Pancernych. W ciągu kilkunastu dni walk Niemcy zagrozili zgrupowaniu wojsk Armii Czerwonej w rejonie Charkowa.

1945 – amerykańskie wojska rozpoczęły lądowanie na Iwo-Jimie. Desant poprzedziło ostrzeliwanie wyspy przez amerykańską marynarkę wojenną. Na Iwo-Jimie broniło się ok. 23 tys. Japończyków dowodzonych przez gen. Tadamichi Kuribayashiego.

1945 – na froncie włoskim amerykańska 10. Dywizja Górska rozpoczęła natarcie na bronione przez Niemców Riva Ridge.