19 kwietnia

1943 – w likwidowanym przez Niemców getcie warszawskim wybuchło żydowskie powstanie, największy zryw zbrojny ludności żydowskiej w czasie wojny.

1943 – w Hamilton rozpoczęła się 10-dniowa konferencja (tzw. konferencja bermudzka), w czasie której przedstawiciele Wielkiej Brytanii i USA dyskutowali na temat możliwości pomocy ludności żydowskiej na terenach okupowanych przez Niemców. Spotkanie nie przyniosło konkretnych działań.

1944 – w niemieckim obozie pracy zginął Antoni Palluth, jeden z polskich kryptologów zaangażowanych w złamanie szyfru Enigmy.

1945 – rozwiązana została polska organizacja konspiracyjna „Nie”, rozpoczęto formowanie Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj.

1945 – biorący udział w operacji berlińskiej Polacy z 1. Armii przekroczyli Starą Odrę i opanowali Neugaul.

1945 – siły 2. Korpusu Polskiego rozpoczęły walki o przełamanie linii Gaiany.

1945 – nacierające od zachodu wojska alianckie zdobyły Lipsk.