19 czerwca

1940 – Rząd RP na Emigracji został ewakuowany z Francji (głównie Libourne) do Wielkiej Brytanii.

1940 – August Zaleski został mianowany premierem Rządu RP na Emigracji przez prezydenta Władysława Raczkiewicza, co doprowadziło lojalnych Władysławowi Sikorskiemu oficerów do zajęcia gmachu polskiej ambasady w Londynie i zmuszenia Zaleskiego do ustąpienia.

1941 – w wyniku niemiecko-włoskiej ofensywy twierdza Tobruk został okrążona i odcięta od pozostałych sił alianckich.

1943 – w trakcie likwidacji getta w Zbarażu Niemcy rozstrzelali ok. 500 Żydów.

1944 – premier Rządu RP na Emigracji Stanisław Mikołajczyk zdał Radzie Ministrów sprawozdanie z podróży do Stanów Zjednoczonych.

1944 – Amerykanie zatopili na Pacyfiku japońskie lotniskowce „Shokaku” i „Taiho”.

1944 – na froncie włoskim hinduska 8. Dywizja zdobyła Foligno, co umożliwiło aliantom wejście do Perugii.

1945 – Brytyjczycy weszli do Syjamu, gdzie wciąż broniły się jednostki japońskie.