18 stycznia

1942 – wojska radzieckie rozpoczęły operację powietrznodesantową w rejonie Wiaźmy.

1943 – oddział kierowany przez Jana Piwnika ps. „Ponury” przeprowadził udaną akcję rozbicia niemieckiego więzienia w Pińsku – uwolniono osadzonych tam Polaków.

1943 – w getcie warszawskim żołnierze Żydowskiej Organizacji Bojowej przeprowadzili pierwsze akcje przeciwko Niemcom w odpowiedzi na masowe wywózki Żydów do obozu zagłady w Treblince. ŻOB przewidywała, iż jest to wstęp do likwidacji getta.

1943 – dzięki połączeniu skrzydeł dwóch frontów Sowieci przełamali blokadę Leningradu. Tego samego dnia gen. Gieorgij Żukow został awansowany do stopnia marszałka.

1945 – pierwszy dzień Marszu Śmierci z Auschwitz, kilkadziesiąt tysięcy więźniów pędzono na zachód. Z kolumny uciekła Seweryna Szmaglewska, wybitna powojenna pisarka.

1945 – w nocy z 17 na 18 stycznia 1945 roku Niemcy przeprowadzili masakrę więźniów z więzienia na Radogoszczu w Łodzi. Według różnych szacunków mogło wówczas zginąć nawet 1500 osób.

1945 – niemieccy żołnierze bez walki wycofali się z Krakowa.

1945 – Armia Czerwona wyzwoliła niemiecki obóz koncentracyjny Kulmhof.