18 października

1939 – radziecka Armia Czerwona wkroczyła do Estonii, rozpoczynając wieloletnią okupację tego kraju.

1939 – rozkazem prezydenta USA  F. D. Roosevelta okręty podwodne stron wojujących otrzymały zakaz wchodzenia na amerykańskie wody przybrzeżne i do portów USA.

1941 – w Japonii gen. Hideki Tojo został premierem, zmieniając na tym stanowisku księcia Fumimaro Konoe. W tym samym czasie aresztowano w Tokio radzieckiego szpiega Richarda Sorge. Sorge został powieszony w listopadzie 1944 roku.

1942 – zakończyła się trwająca cztery dni ostateczna likwidacja żydowskiego getta w Brześciu nad Bugiem. Niemcy rozstrzelali pozostałych przy życiu więźniów.

1943 – w nocy z 17 na 18 października Niemcy dokonali jednej z największych masowych egzekucji w okupowanej Warszawie. Zamordowano kilkuset więźniów Pawiaka. Do egzekucji doszło w rejonie ul. Pawiej i Dzielnej.

1944 – alianckie lotnictwo przeprowadziło nalot dzienny na Bonn. W bombardowaniu niemieckiego miasta wzięło udział 250 samolotów. Śmierć poniosło 500 mieszkańców Bonn, w wyniku burzy ogniowej spłonęła znaczne część centrum miasta.