17 kwietnia

1940 – rządy Francji i Wielkiej Brytanii przedstawiły notę protestacyjną w sprawie zbrodni niemieckich w okupowanej Polsce.

1941 – wobec postępów wojsk niemieckich i upadku Belgradu władze Jugosławii zdecydowały się skapitulować.

1942 – francuski generał Henri Giroud uciekł z niemieckiej twierdzy Königstein.

1943 – w związku z odkryciem grobów polskich oficerów pomordowanych w rejonie Katynia Rząd RP na Emigracji odbył nadzwyczajne zebranie.

1943 – Niemcy przeprowadzili drugą masową akcję pacyfikacyjną w getcie dla ludności żydowskiej w Kozowej. Zamordowano ponad tysiąc osób.

1944 – w nocy z 16 na 17 kwietnia 1944 r. cichociemny Aleksander Tarnawski wylądował w okupowanej Polsce w rejonie Góry Kalwarii.

1945 – na froncie włoskim oddziały alianckie sforsowały rzekę Sillaro, Polacy z 2. Korpusu zajęli Castel San Pietro.

1945 – w związku z postępami ofensywy sił alianckich w Zagłębiu Ruhry skapitulowała niemiecka Grupa Armii „B”.

1945 – nacierająca na kierunku berlińskim Armia Czerwona przełamała obronę drugiego pasa umocnień wokół stolicy III Rzeszy.