17 czerwca

1940 – marsz. Philippe Petain ogłosił gotowość do poddania Francji i rozpoczął pertraktacje z Niemcami.

1940 – żołnierze 10. Brygady Kawalerii Pancernej znaleźli się w okrążeniu pod Dijon (koniec bitwy pod Montbard). Gen. Stanisław Maczek wydał rozkaz zniszczenia ciężkiego sprzętu i rozproszenia oddziałów w celu wyjścia z niemieckiego pierścienia, co większości żołnierzy udało się osiągnąć.

1940 – Niemcy zakończyli gromadzenie polskich dzieł sztuki grabionych na terenie Generalnego Gubernatorstwa.

1941 – przekazany przez Brytyjczyków Polskiej Marynarce Wojennej niszczyciel typu „Hunt II” został objęty przez polską załogę i przemianowany na ORP „Kujawiak”.

1941 – wygasły walki w rejonie przełęczy Halfaya w Afryce Północnej, bitwa zakończyła się zwycięstwem Niemców i Włochów i zatrzymaniem brytyjskiej ofensywy.

1943 – Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski zakończył wizytację polskich oddziałów stacjonujących w Iraku.

1944 – wojska francuskie dokonały udanego desantu na Elbie, gdzie wzięto do niewoli niemiecki garnizon liczący 1800 żołnierzy.