16 stycznia

1941 – na Atlantyku niemiecki okręt podwodny „U-96” zatopił brytyjski statek pasażerski SS „Oropresa”. Zginęło 107 osób, 143 rozbitków zostało podjętych przez niszczyciel HMS „Westcott”.

1941 – Niemcy po raz pierwszy w czasie wojny zbombardowali Maltę, gdzie uszkodzony został lotniskowiec „Illustrious”.

1943 – Sowieci przekazali Rządowi RP na Emigracji notę, w której informowali, iż mieszkańcy ziem zagarniętych przez ZSRR w 1939 roku są obywatelami radzieckimi.

1943 – oddział Armii Krajowej zlikwidował Volksdeutscha Ludwika Herberta.

1943 – radziecka ofensywa w rejonie Wielkich Łuków zakończyła się sukcesem – miasto zostało zdobyte, a znajdujący się tam żołnierze niemieccy zostali rozbici lub wzięci do niewoli.

1945 – wojska radzieckie wyzwoliły Radom.