15 marca

1939 – pod naciskiem Niemiec prezydent Czech Emil Hacha zgodził się na podporządkowanie swojego kraju III Rzeszy, co zapoczątkowało sześcioletnią okupację Czechosłowacji. Niemieckie wojska wkroczyły do Pragi.

1941 – w Afryce Północnej wojska włoskie i niemieckie rozpoczęły pierwszą wspólną ofensywę pod dowództwem gen. Erwina Rommla.

1944 – Rada Jedności Narodowej wydała odezwę „O co walczy naród polski?”, w której zawarto powojenne założenia programowe, w tym odtworzenie Polski w przedwojennych granicach, niepodległej, demokratycznej, z poszanowaniem wolności i praw obywateli.

1944 – alianci ruszyli do ofensywy pod Monte Cassino, dając początek tzw. trzeciej bitwie.

1948 – komunistyczny sąd wojskowy wydał wyrok śmierci na rotmistrza Witolda Pileckiego. Egzekucja została wykonana poprzez strzał w głowę.