15 kwietnia

1940 – na wyspie Hinnöya wylądowały pierwsze anglo-francuskie oddziały wspierające obronę Norwegii.

1941 – w związku z upadkiem Belgradu członkowie rządu Jugosławii opuścili kraj i udali się do Grecji.

1941 – przywódca ustaszy, po proklamowaniu Niezależnego Państwa Chorwacji, ogłosił się Poglavnikiem. Chorwacja przystąpiła także do Paktu Trzech.

1942 – Niemcy utworzyli w Krakowie obóz pracy na Podgórzu, powszechnie nazywany „Liban” (od nazwy znajdujących się tam zakładów produkcyjnych).

1943 – radzieckie Biuro Informacyjne wystosowało oświadczenie, w którym Sowieci zaprzeczyli informacjom podanym przez Niemców w sprawie odnalezienia masowych grobów polskich oficerów zamordowanych w rejonie Katynia.

1943 – premier Rządu RP na Emigracji Władysław Sikorski odbył rozmowę z premierem Wielkiej Brytanii Winstonem Churchillem, który obiecał Polakom pomoc w unormowaniu stosunków z ZSRR w związku z odnalezieniem grobów polskich oficerów zamordowanych w rejonie Katynia.

1943 –Niemcy przeprowadzili akcję eksterminacyjną w getcie dla ludności żydowskiej w Kopyńczycach. Zamordowano wówczas ok. 500 osób.

1943 – Adolf Hitler wydał Rozkaz Operacyjny Nr 6 w sprawie przeprowadzenia ofensywy w rejonie Łuku Kurskiego.

1944 – przeprowadzono operację „Most I”, w wyniku której w Babinie wylądowało dwóch cichociemnych. Z okupowanej Polski podjęto m.in. gen. Stanisława Tatara, który został bezpiecznie przetransportowany do Włoch.

1945 – za namową Winstona Churchilla Stanisław Mikołajczyk wydał oświadczenie, w którym zaakceptował ustalenia konferencji jałtańskiej.

1945 – brytyjska 11. Dywizja Pancerna wyzwoliła niemiecki obóz koncentracyjny Bergen-Belsen.

1945 – żołnierze 8. Armii sforsowali włoską rzekę Sillaro.

1945 – armia jugosłowiańska zakończyła operację licko-pomorską, co umożliwiło wyzwolenie Liki i Pomorza Chorwackiego z rąk Niemców.