14 sierpnia

1941 – strony polska (gen. Zygmunt Szyszko-Bohusz) i radziecka podpisały w Moskwie umowę wojskową sankcjonującą tworzenie Wojska Polskiego w ZSRR.

1941 – Niemcy dobili w Auschwitz (zastrzykiem z fenolu) o. Maksymiliana Marię Kolbe, który na ochotnika zgłosił się do celi śmierci, ratując życie współwięźnia.

1941 – Wielka Brytania i Stany Zjednoczone podpisały Kartę Atlantycką, w której zadeklarowały swoje cele wojenne.

1942 – w trakcie kolejnego dnia likwidacji getta żydowskiego w Krzemieńcu Niemcy zamordowali 1,5 tys. Żydów.

1941 – tego dnia polski 315. Dywizjon Myśliwski „Dębliński” obchodził swoje święto, na pamiątkę pierwszego zestrzelenia odnotowanego nad Francją 14 sierpnia 1941 roku.

1944 – w nocy z 13 na 14 sierpnia 1944 roku nad Warszawą ponownie pojawiło się alianckie lotnictwo, które dokonało zrzutów dla załogi Śródmieścia.

1944 – w Warszawie trwały ciężkie walki w rejonie ul. Bielańskiej i ul. Leszno. Powstańcy bronili budynku PAST-y oraz barykady przy Tłomackiem, ostatecznie zdobytej przez Niemców. W Śródmieściu Zgrupowanie „Chrobry II” zdobyło magazyny żywności przy ul. Ceglanej.

1944 – dowodzący Armią Krajową gen. Tadeusz Komorowski ps. „Bór” nakazał wszystkim oddziałom próbę przebicia do Warszawy i wsparcia powstania.