13 października

1939 – przedwojenne Stronnictwo Narodowe powołało do życia konspiracyjną organizację bojową Armia Narodowa, która w przyszłości została przekształcona w Narodową Organizację Wojskową.

1939 – na przedpolu Linii Maginota doszło do serii drobnych starć francusko-niemieckich. W ich wyniku zostały zniszczone trzy mosty na Renie.

1941 – USA, w odpowiedzi na wrogie zachowania Japonii, odwołały ustawę o neutralności.

1943 – polska 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki została wycofana spod Lenino. Po dwóch dniach walk z Niemcami Polacy ostatecznie przegrali bitwę i ponieśli ciężkie straty.

1943 – włoski rząd Pietro Badoglio, który wcześniej podpisał separatystyczny układ pokojowy z aliantami, wypowiedział wojnę Niemcom.

1944 – radziecka Armia Czerwona zdobyła łotewską Rygę.