12 sierpnia

1941 – Prezydium Rady Najwyższej ZSRR ogłosiło amnestię dla Polaków więzionych na terytorium Związku Radzieckiego.

1942 – brytyjski konwój płynący na Maltę po raz kolejny stał się celem ataków niemieckiego lotnictwa. Zatopiony został krążownik „Cairo”, uszkodzone krążownik „Nigeria” i lotniskowiec „Indomitable”.

1943 – żołnierze Kedywu (Oddział Dyspozycyjny „Motor”) przeprowadzili w Warszawie akcję „Góral”, w wyniku której przechwycono pieniądze przewożone przez Niemców z Banku Emisyjnego.

1944 – w Warszawie walki toczono głównie na Starym Mieście, a Polakom udało się utrzymać barykady na ul. Rymarskiej i ul. Senatorskiej. Brygada RONA przełamała opór Zgrupowania „Chrobry II” w rejonie Placu Starynkiewicza.

1944 – radziecka agencja prasowa TASS zdementowała informacje, jakoby Sowieci nie chcieli udzielić pomocy powstańcom. Stronę polską oskarżono o brak koordynacji z ZSRR i propagandę.

1944 – w Lublinie powołano Związek Zawodowy Literatów Polskich powiązany z komunistycznym ośrodkiem władzy.