12 maja

1940 – wobec niemieckiej ofensywy belgijski król spotkał się z przedstawicielami państw sojuszniczych w Mons – ustalono, iż siły belgijskie i holenderskie wejdą w skład 1. Grupy Armii.

1940 – na froncie norweskim alianci wysadzili desanty w rejonie Mosjoen, Mo i Bodo, zajęli także Bjerkvik.

1941 – zakończyła się podróż gen. Władysława Sikorskiego do USA, w czasie której premier rządu RP na Emigracji spotkał się m.in. z prezydentem Franklinem Delano Rooseveltem.

1941 – brytyjski konwój „Tiger” dotarł do Aleksandrii (cztery transportowce), dostarczając 238 czołgów i 43 samoloty dla brytyjskiej armii walczącej w Afryce Północnej.

1942 – wojska Armii Czerwonej rozpoczęły nieudaną ofensywę w rejonie Charkowa, co doprowadziło do zamknięcia w kotle kilkudziesięciu radzieckich żołnierzy.

1943 – niemiecki gen. Hans von Arnim poddał się aliantom w Afryce Północnej, co właściwie zakończyło tamtejszą kampanię.

1944 – po przygotowaniu artyleryjskim do walk o przełamanie Linii Gustawa w rejonie Monte Cassino ruszył 2. Korpus Polski. Toczono zacięte walki o wzgórza Widmo i 593.