12 lutego

1940 – III Rzesza i Związek Radziecki podpisały umowę handlową, w ramach której ZSRR zobowiązał się dostarczać do Niemiec przede wszystkim surowce. W przeciwnym kierunku miały płynąć dobra przetworzone.

1941 – do Trypolisu w zajętej przez Włochów Libii przybył gen. Erwin Rommel, dając tym samym początek działaniom niemieckiego Afrika Korps.

1942 – w czasie operacji ewakuacji niemieckich pancerników z Brestu („Cerberus”) brytyjskie lotnictwo uszkodziło „Scharnhorsta”. Dodatkowo „Scharnhorst” i „Gneisenau” weszły na miny.

1943 – siły Armii Czerwonej zdobyły Rostów.

1944 – Adolf Hitler zdymisjonował szefa Abwehry adm. Wilhelma Canarisa. Jeszcze w 1944 roku Canaris został aresztowany w związku z podejrzeniami o udział w spisku wymierzonym w Hitlera. Dymisja Canarisa oznaczała praktyczne zlikwidowanie służby wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Struktury te wkrótce zostały podporządkowane Heinrichowi Himmlerowi, który nadzorował niemiecki wywiad.

1944 – żołnierze Armii Krajowej dokonali nieudanego zamachu na Ernsta Dürrfelda, ówczesnego dyrektora przedsiębiorstw miejskich na terenie Warszawy.

1946 – ostatni dzień operacji „Deadlight”, w czasie której zwycięscy alianci konsekwentnie zatapiali niezniszczone w czasie wojny niemieckie U-Booty. Za ostatni zatopiony okręt uznaje się U-3514.