12 kwietnia

1941 – siły niemieckie prowadzące ofensywę w Jugosławii zajęły Belgrad.

1941 – prowadzące ofensywę w Afryce Północnej wojska niemieckie i włoskie zajęły Bardię i Sollum.

1944 – w niemieckim obozie pracy w Pustkowie rozstrzelanych zostało 60 polskich więźniów przewiezionych z Rzeszowa.

1945 – po długiej chorobie zmarł prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt. Jego miejsce tymczasowo zajął wiceprezydent Harry Truman, później wybrany prezydentem USA.

1945 – wojska alianckie prowadzące ofensywę na terytorium Niemiec zajęły Magdeburg.