12 grudnia

1939 – fińskie wojska pokonały sowiecką Armię Czerwoną w bitwie pod Tolvajärvi. Zginęło ponad 1000 żołnierzy radzieckich. Starcie było wynikiem udanej kontrofensywy fińskiej armii.

1940 – z urzędu premiera Finlandii ustąpił R. Ryti, który objął następnie funkcję prezydenta.

1941 – Rumunia i Bułgaria wypowiedziały wojnę USA i Wielkiej Brytanii.

1942 – niemiecka Grupa Armii „Don” gen. von Mansteina rozpoczęła operację „Wintergewetter” („Burza Śnieżna”), której głównym celem było uwolnienie z okrążenia zamkniętych w Stalingradzie sił 6. Armii gen. Paulusa. Kontrofensywa zakończyła się niepowodzeniem.

1943 – Czechosłowacja i ZSRR podpisały układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy po wojnie.

1944 – oddział Armii Ludowej pod dowództwem J. Gałki uwolnił 160 więźniów z niemieckiego obozu w Byczkach.