11 sierpnia

1941 – po podpisaniu układu Sikorski-Majski Naczelny Wódz wizytował jednostki Polskich Sił Zbrojnych stacjonujące w Wielkiej Brytanii, wygłaszając przemówienia podkreślające wagę porozumienia z Sowietami.

1942 – Niemcy rozpoczęli likwidację getta dla ludności żydowskiej w Bełchatowie. Znaczną część mieszkańców rozstrzelano na miejscu.

1942 – w toku likwidacji getta dla ludności żydowskiej w Jasienicy Rosielnej Niemcy zamordowali ok. tysiąca osób.

1942 – Brytyjczycy rozpoczęli na Morzu Śródziemnym operację „Pedestal”, w ramach której mieli dostarczyć na Maltę zaopatrzenie i samoloty myśliwskie. Niemiecki okręt podwodny „U-73” zaatakował konwój i zatopił lotniskowiec „Eagle”.

1943 – rządy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych przesłały do Józefa Stalina memorandum, w którym opowiadano się za przywróceniem stosunków dyplomatycznych ZSRR z Polską oraz współpracą Sowietów z Rządem RP na Emigracji.

1944 – żołnierze RONA rozbili resztki polskiego oporu na Ochocie, a powstańcy przeprawiają się kanałami na Mokotów i Śródmieście. Wycofali się także żołnierze ze Zgrupowania „Radosław” – tym samym zakończyła się obrona Woli. Na Starym Mieście rozpoczęła się ofensywa niemiecka poprzedzona ciężkim przygotowaniem artyleryjskim.