11 października

1939 – rozkazem gen. Władysława Sikorskiego przystąpiono do odtwarzania Polskiej Marynarki Wojennej, która funkcjonowała następnie w ramach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

1939 – w krakowskim Forcie „Krzesławice” niemiecki okupant przeprowadził pierwsze masowe egzekucje polskiej inteligencji.

1939 – radzieckie NKWD wydało rozkaz sankcjonujący masowe deportacje Polaków z przedwojennych wschodnich ziem Polski zajętych przez ZSRR we wrześniu 1939 roku.

1941 – niemieckie jednostki zbliżyły się na kilkadziesiąt kilometrów do Moskwy, co wywołało panikę wśród mieszkańców miasta. Marsz. Gieorgij Żukow przejął dowodzenie Frontem Zachodnim.

1942 – w nocy z 11 na 12 października koło przylądka Esperance doszło do bitwy morskiej między siłami USA i Japonii. Amerykanie zniszczyli krążownik „Furutaka” i niszczyciel, sami stracili niszczyciel.

1944 – u wybrzeży Grecji doszło do starcia floty brytyjskiej i niemieckie. W wyniku walk trzy okręty niemieckie zostały zatopione.