11 marca

1938 – pod presją Niemiec ustąpił austriacki kanclerz Kurt Schuschnigg, jego miejsce zajął wierny wobec nazistów Arthur Seyss-Inquart, który miał przygotować grunt pod aneksję Austrii.

1941 – w ramach odwetu za zlikwidowanie kolaborującego z okupantem Igo Syma Niemcy rozstrzelali w Palmirach 21 więźniów Pawiaka, w tym dwóch profesorów Uniwersytetu Warszawskiego.

1941 – amerykański Kongres uchwalił ustawę Lend Lease Act, na mocy której USA zobowiązały się do dostarczania wsparcia Wielkiej Brytanii.

1947 – Najwyższy Trybunał Narodowy w Warszawie rozpoczął proces byłego komendanta obozu w Auschwitz, Rudolfa Hössa.