11 lutego

1940 – w czasie Wojny Zimowej wojska radzieckie rozpoczęły ofensywę na Linii Mannerheima, wychodząc z kierunku Summa. 123. dywizji Armii Czerwonej udało się dokonać wyłomu w pasie umocnień fińskiej armii.

1942 – w ramach operacji „Cerberus” niemieckie pancerniki „Gneisenau”, „Prinz Eugen” i „Scharnhorst” wyszły z portu w Breście i udały się w rejs do Wilhelmshaven i Kilonii – operacja miała na celu ewakuację części floty przez Kanał La Manche. Niemieckiej marynarce wojennej udało się uniknąć większych strat.

1945 – ostatni dzień konferencji w Jałcie. Decyzje podjęte podczas spotkania Wielkiej Trójki, przedstawicieli USA, ZSRR i Wielkiej Brytanii, stały się podstawą kształtowania powojennego świata, w tym powojennych zmian granic Polski.

1945 – w trakcie walk na linii Gotów (kampania włoska) amerykańska 92. dywizja powróciła na pozycje wyjściowe po tygodniowych walkach zainicjowanych jej natarciem w ramach operacji „Fourth Term”.