11 kwietnia

1940 – w odwecie za działalność oddziału majora „Hubala” Niemcy spacyfikowali wsie Gałki, Hucisko i Skłoby, gdzie zamordowano ponad 200 osób.

1941 – wojska włoskie i niemieckie w Afryce Północnej, po udanej kontrofensywie, rozpoczęły walki o Tobruk.

1942 – żołnierze „Wachlarza” przeprowadzili udaną akcję wysadzenia niemieckiej jednostki patrolowej na Kanale Królewskim.

1943 – Niemcy rozpoczęli przygotowania do ofensywy na Łuku Kurskim. Tego dnia przedstawiono wstępny plan operacji „Cytadela”.

1945 – oddziały nowozelandzkie przeprawiły się przez Santerno we Włoszech. Polacy z 2. Korpusu zajęli Bagnarę.

1945 – amerykańska 3. Armia wyzwoliła niemiecki obóz koncentracyjny w Buchenwaldzie.