11 czerwca

1937 – w Moskwie stracony został marsz. Michaił Tuchaczewski, jedna z ofiar stalinowskiej Wielkiej Czystki w Armii Czerwonej.

1940 – podpisana została pierwsza umowa lotnicza między rządem Wielkiej Brytanii a Rządem RP na Emigracji.

1940 – rozpoczęły się walki brytyjsko-włoskie. Brytyjska flota ostrzelała Tobruk. Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill spotkał się także z dowódcą francuskiej floty adm. Francoise Darlanem.

1943 – alianci zajęli włoską wyspę Pantalleria, gdzie skapitulował 11-tysięczny garnizon obrońców.

1943 – Heinrich Himmler wydał rozkaz likwidacji gett dla ludności żydowskiej zlokalizowanych na okupowanych przez Niemców ziemiach polskich.