10 września

1939 – obrońcy Wizny ostatecznie ulegli, a dowódca odcinka kpt. Raginis popełnił samobójstwo. Armia „Poznań” zajęła Piątek, Armia „Narew” zwyciężyła pod Naborowem, a Armia „Karpaty” pod Jarosławiem. Niemcy zaczęli przerzucać jednostki w rejon rzeki Bzury, by zatrzymać polskie uderzenie.

1939 – Kanada wypowiedziała wojnę III Rzeszy.

1941 – gen. Gieorgij Żukow objął dowództwo nad Frontem Leningradzkim.

1943 – niemieckie jednostki wkroczyły do Rzymu, ogłoszonego przez Włochów miastem otwartym. Niemcy zbombardowali alianckie jednostki pod Salerno.

1944 – powstańcy pertraktowali z Niemcami, domagając się uznania członków Armii Krajowej za żołnierzy. Żołnierze radzieccy rozpoczęli natarcie na Pragę. Walki toczyły się w Śródmieściu, gdzie Niemcy atakowali na Nowym Świecie, Placu Napoleona, ul. Brackiej czy Chmielnej.

1944 – w Warszawie zmarł raniony w walce poeta Józef Szczepański, ps. „Ziutek”.

1944 – podczas spotkania alianckiego dowództwa ustalono plany operacji „Market-Garden”.

1944 – Bułgaria wypowiedziała wojnę III Rzeszy.