10 stycznia

1940 – w lesie Barbarka w rejonie Torunia niemieckie oddziały Selbstschutzu zakończyły akcję eksterminacyjną wymierzoną w polską inteligencję. Egzekucje prowadzono od października 1939 roku.

1940 – fiński 4. Korpus przeprowadził udaną ofensywę, zamykając w okrążeniu trzy duże jednostki radzieckie.

1941 – zacięte walki powietrzno-morskie w rejonie Malty. Niemieckie lotnictwo startujące z Sycylii ciężko uszkodziło brytyjski lotniskowiec „Illustrious”.

1942 – Polska Partia Robotnicza ogłosiła pierwszą deklarację programową zatytułowaną „Do robotników, chłopów i inteligencji. Do wszystkich patriotów polskich”.

1943 – pod Stalingradem rozpoczęła się duża ofensywa Armii Czerwonej opatrzona kryptonimem „Pierścień”. Jej celem było zlikwidowanie zamkniętej w mieście niemieckiej 6. Armii.

1943 – premier Rządu RP na Emigracji gen. Władysław Sikorski zakończył trzecią podróż do Stanów Zjednoczonych.