10 sierpnia

1941 – gen. Władysław Anders został mianowany dowódcą polskich sił tworzonych na terytorium ZSRR.

1942 – Niemcy zlikwidowali żydowską dzielnicę w Brzozowie. Zamordowano ok. 1400 Żydów.

1942 – w trakcie rozpoczętej dzień wcześniej likwidacji getta dla ludności żydowskiej w Krzemieńcu Niemcy rozstrzelali ok. 5 tys. Żydów.

1943 – nad Oką utworzono 1. Korpus Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, w skład którego weszła m.in. 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

1943 – premier rządu włoskiego, pod presją robotników, rozwiązał faszystowskie związki pracownicze i przywrócił związki pracy.

1944 – żołnierze RONA zajęli Redutę Kaliską, nadal prowadząc masową eksterminację ludności cywilnej na Ochocie. Zgrupowanie „Radosław” utrzymało pozycje przy ul. Okopowej i na Cmentarzu Żydowskim. W nocy z 9 na 10 sierpnia 1944 roku alianckie lotnictwo przeprowadziło kolejną operację zrzutów zaopatrzenia dla powstańców.

1944 – żołnierze amerykańscy zdobyli Guam, choć w niektórych miejscach trwa wciąż opór japońskich partyzantów.

1945 – Japończycy wystosowali do aliantów notę, w której zaproponowali kapitulację swoich sił.